GHASRE HONAR

سالن زیبایی قصر هنر

09152539010 با مدیریت : آزاده علمی

About


آرایشگران ما در کار خود بهترینند و موهایتان را درست مطابق چهره تان درست می کنند، بدون ذره ای خطا... مهارت، دانش و عشق به کار در کنار تجهیزات پیشرفته ، جای هیچ بحثی را باقی نمی گذارد. همیشه نفع خود را در نفع رساندن به شما میدانیم.

در سال 1398خورشیدی
شادی ، کامیابی ، بهره وری ، اثربخشی فعالیتها
و بهروزیتان را از درگاه ایزد منان آرزومندیم .

سالن زیبایی قصر هنر
09152539010
About About About

سالن زیبایی قصر هنر مشهد


سالن زیبایی قصر هنر مشهد

مرکز تجمیل فی مشهد

09152539010

Contact


  • مشهد بلوار دانشجو 14 پلاک 64
I BUILT MY SITE FOR FREE USING